English site
DSE-Fabrik

Solcelleanlæg til Hjelm Fyr


Danmarks største Stand Alone

Solcelleanlæg Adresse: Hjelm Fyr
Opførelsesår: 2004
Funktion: Drift af fyr
Anlæggets placering: Master
Anlægsstørrelse i kWp: 3,6 kWp
monokrystallinske celler
Leverandør: Dansk Solenergi RI
Installatør: Dansk Solenergi RI/Bravida
Projekterende: Farvandsvæsenet
Dansk Solenergi RI/Bravida
Anlægsejer: FarvandsvæsenetSe flere billeder her.......


Dansk Solenergi RI & Bravida har modernisere det 148 år gamle
Hjelm Fyr på den ubeboede og historiske Ø Hjelm


Fra petroleumsglødenetsbrænder til miljøvenligt solcelleanlæg. Det gamle
Hjelm Fyr er et lysende stykke danmarkshistorie, når det drejer sig om at illustrere Danmarks energikilder de sidste 150 år. Moderniseringen af
fyret er helt på højde med den nye energikildeudvikling i Danmark med sit unikke ’stand-alone’ solcelleanlæg, der kan levere en maksimal effekt på 3,6 KW og vil reducere CO2-udslippet med ca. 21 tons årligt.

Se mange flere stand-slone solcelleanlæg her.......

Mere om Hjelm Fyr
”Moderniseringen af Hjelm Fyr er en meget spændende og udfordrende
opgave, der består i at udskifte den eksisterende energiforsyning til fyret,
som i dag består af tre dieselgeneratorer til et forsyningssystem bestående
af solceller og batterier samt en nødgenerator. Det nye solcelleanlæg har
store fordele, fordi det reducerer udslippet af CO2 væsentligt og nedbringer antallet af årlige tilsyn fra tolv til fire, hvilket er en vigtig faktor, på en ø, der
er så svær at komme i land på.”

Ugæstfri ø
Netop de stejle kystskrænter og de stærke strømforhold om øen, der gør al landgang svær, har været årsag til at kongemordere og fredløse valgte at bosætte sig på øen. Hjelm fik nemlig sin plads i danmarkshistorien efter
mordet på Erik Klipping i Finderup Lade i 1286, hvor marsk Stig Andersen
og hans medsammensvorne blev dømt fredløse. De indtog i 1290 øen med
hjælp fra den norske konge og drev falskmøntneri fra borgen.

Atli Djurholm, der er leder af Indkøbstjenesten hos Farvandsvæsenet,
fortæller:

”Jeg kan sagtens forstå, hvorfor Hjelm har været en oplagt ø for de fredløse
at bygge borg på, for selvom der er gået 800 år, er det stadig meget
vanskelig at gå i land på øen! Mange af fyrets tilsynsførende gennem tiden
har ofte været sjaskvåde, når de er nået i land. Derfor har moderniseringen
af fyret også været lidt af en logistisk udfordring. Der er jo ikke så meget
som en badebro, og fyret ligger ca. 60 meter over havets overflade. Vi har
derfor måtte anvende særlige pramme og landgangsfartøjer for at få de
flere tons materialer og maskiner i land.”

Samarbejder med arkæologer, der finkæmmer den jord, der graves op ved
Hjelm Fyr. Fundamentet til solcellerne støbes nemlig præcis på det sted,
der i 1200-tallet var hovedborgens voldgrav:

Arkæolog Pauline Asingh fra Moesgaard Museum, nær Århus fortæller:

”Marsk Stigs hovedborg lå lige der, hvor Hjelm fyr ligger, og det er første
gang, vi graver på det område, hvor vi placerer solcellerne. Arbejdsforløbet kommer til at foregå ved at først trækker jord af med en rendegraver,
hvorefter vi endevender jorden både manuelt og med metaldetektor og registrerer alle fundene.”

Indtil videre har arkæologer ved udgravninger andre steder på Hjelm fundet masser af spor efter de fredløses falskmøntnervirksomhed på øen, både
falske mønter, selve møntstemplet og en række andre effekter svarende
til ca. 2.000 genstande. Desuden blev man ved arkæologiske udgravninger
i 1999 og 2000 klar over, at de fredløse havde hele tre borge på den lille ø.

 
 
SolcellerSolcellSolcelleEnergiSolSolcell RISolceller
Dansk Solenergi Aps | Danish Solar Energy Ltd.
Hoved afd.: Flensbjerg 8 - 4960 Holeby, Telefon: +45 3536 7777 - WebFax:
Email: info@dansksolenergi.dk - salg@dansksolenergi.dk

www.dansksolenergi.com